In Nederlands Engels
Home page Organizational Structure Launches Projects Rocket motors Pictures NERO History Join NERO Definitions Safety Research Links Sitemap Search
NERO Projecten H8 raket
Logo  

Informatie over de H8 raketInhoud
1 Project
2 Ontwerp
3 Model
4 H8a

Om verschillende redenen is de dringende noodzaak ontstaan om te kunnen beschikken over een eenvoudige en robuuste raket die snel gereed is te maken voor lancering en die gebruikt kan worden voor het testen van experimenten. De motorvulling moet (zeer) goedkoop zijn en snel te fabriceren zonder gebruik te hoeven maken van ingewikkelde gereedschappen of moeilijk verkrijgbare materialen en chemicaliŽn. Indien mogelijk worden onderdelen uit andere Haarlemse projecten gebruikt zodat de ontwikkeltijd tot een minimum kan worden gereduceerd. Dit heeft geleid tot het ontwerp van de H8 

Project [Top] [Inhoud]


Het H8-project is in drie fasen verdeeld, zoals hieronder geschetst.:

De eerste fase omvat de simulatie van een met bestuurbare vinnen uitgeruste raket. Deze fase omvat de ontwikkeling van een model van een door (canard) vinnen bestuurde raket en de validatie van dit model door een of meerdere vluchten.


No Dutch Blauw=nieuw Rood=bezocht

Lees een artikel over het aŽrodynamisch ontwerp

Bij deze vluchten worden de bestuurbare vinnen geactiveerd na het uitbranden van de motor. Omdat de vinoppervlakte ten opzichte van de raketmassa zo gering is, blijft de raket zijn oorspronkelijke baan houden en veranderd alleen zijn invalshoek. Dit garandeert veilige testen. Initieel zal de besturing in een vrijheidsgraad worden beproefd. Later kunnen daar meer vrijheidsgraden bijkomen (waaronder controle van de rol). Deze fase zal ook de betrouwbaarheid moeten bewijzen van de blokkeermechanismen van het vin besturingssysteem.

In de tweede fase zal de loop moeten worden gesloten. Gyroscoop gegevens zullen moeten worden verzameld, bewerkt en worden vertaald in vinbewegingen. Vluchten zullen moeten demonstreren dat vooraf ingestelde richtingen en grootheden kunnen worden bewaakt en vastgehouden tijdens de vlucht. Een voorbeeld hiervan is de rol-stabilisatie. Ook tijdens deze fase zal het systeem alleen functioneren na het uitbranden van de motor.

De derde fase impliceert het gebruik van het vinbesturingssysteem tijdens de aangedreven fase van de vlucht. Dit maakt het mogelijk correcties uit te voeren van door de wind veroorzaakte afwijkingen van de raketbaan. Hierdoor ontstaat een voorspelbaarder raketbaan en daarmee een hogere kans op een succesvolle recovery.


Blue=new Red=visited Bekijk de foto's van de H8.


 

Ontwerp [Top] [Inhoud]


De volgende subsystemen vormen een onderdeel van de H8e

Raketmotor: De H8 wordt aangedreven door een MEROC composiet motor, type Penta-1000. Deze motor heeft een relatief korte brandtijd van slechts 1,2 seconden en een toereikende impuls van ongeveer 1040 Ns. Deze motor is gekwalificeerd in diverse vluchten en heeft tot op heden nog niet gefaald. Volg de link om meer te weten over de motoren van de Haarlem raketten.

Recovery systeem: Het recoverysysteem is gebaseerd op een bewezen ontwerp zoals gebruikt in de andere Haarlem raketten. Een lateraal luik wordt door een pyrobout weggeschoten en werpt een kruisvormige parachute uit. Deze parachute geeft de H8 een daalsnelheid van 10-15 meter/seconde.
De pyrobout wordt geactiveerd door een  in de R-DAS ingebouwde timer. Lift-off detectie vindt plaats met een breekdraad die aan de toren wordt vastgemaakt. Volg de link voor meer informatie over de parachutes.

Data acquisitie: De data-acquisitie module van de H8 is voorzien van drie Murata ENC-05 gyroscopen Deze gyroscopen hebben een bereik van 90 graden per seconde, hetgeen meer is dan de berekende worst-case beweging gedurende het experiment. De R-DAS module van AED meet standaard de versnelling en de luchtdruk en is bemonsterd tevens de gyro data. Dit maakt het mogelijk tot een driedimensionale reconstructie van het gevolgde traject te komen. Verder zullen relevante parameters van het experiment besturingssysteem worden gemeten zoals batterijspanning en statussen.

Vinbesturingsexperiment: Raketbesturing in een dimensie zullen worden gerealiseerd door canardvinnen die worden aangedreven door stappenmotoren. In de H8a zijn twee canard vinnen en twee stappenmotoren voorzien. De stappenmotoren worden bestuurd door een experimentcomputer die een reeks besturingssignalen naar de motoren stuurt.Volg de link voor een beschrijving van de canard controller, de elektronica en het experiment van de eerste fase.

H 8
Blue=new Red=visited Link
englishonly.jpg (1567 bytes)
Canards
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
 Gyro's
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Parachutes
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
Pyro systems
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link
englishonly.jpg (1567 bytes)
Penta motor

 Model [Top] [Inhoud]

Voor illustratieve doeleinden hebben we een Virtual Reality Model van de H8 gebouwd. Het model is nu nog redelijk ruw, maar we willen het in de toekomst verder ontwikkelen.

vrml model.jpg (1295 bytes)
180KB
Download een 3D VRML-model van de H8.
Blue=new Red=visited External Link Download de VRML-viewer.
Kijk naar het 3D VRML-model van de H8. 

De H8a [Top] [Inhoud]


De H8a heeft gevlogen op de NLC op 11 juni 1999. De vlucht van de H8a was slechts gedeeltelijk een succes. We hebben data - door de gyroscopen verzameld - maar het parachutecompartiment, de staartvinnen en de as van een van de stapmotoren waren onherstelbaar beschadigd. Gedurende de vlucht werd een experiment met de vinbewegingen uitgevoerd (zie ook de pagina over de canards). Met het blote oog konden we de H8a zien bewegen. De bewegingen van de raket werden gemeten met behulp van drie gyroscopen.  Download de data-file hier onder om te zien wat gemeten werd.

 Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Lees het verslag van de H8a raketvlucht
rdas download
403KB
Download de H8a R-DAS data file
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Download de viewer voor de H8a data file
Blauw=nieuw Rood=bezocht Link Lees meer over het Rocket Data Acquisition System (R-DAS)


Top