In Nederlands No English
Home page Organisatiestructuur Lanceringen Raketten en projecten Raketmotoren Foto's NERO Geschiedenis Veiligheid Research Links Sitemap Zoeken
NERO Informatie lidmaatschap
Logo  

Informatie lidmaatschapOp deze pagina vindt u informatie over het lidmaatschap en donateurschap van NERO.
NERO is een vereniging en ze is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40240012.


Activiteiten: Raketbouw is een multidisciplinaire hobby die in teamverband wordt uitgevoerd. Dat maakt het tot een afwisselende hobby voor mensen met liefde voor techniek en die iets met raketten hebben. Voor het bouwen van een raket zijn verschillende disciplines vereist, de:
 
Mechanici ontwerpen en bouwen het mechanische gedeelte van de raket.
Programmeurs bouwen software voor simulatie, het grondstation en de vluchtcomputers
Elektronici ontwikkelen de on-board computers, boordsensors  en de zenders en ontvangers voor de downlink naar het grondstation
Web-bouwers ontwikkelen en onderhouden de website en het ledenarchief.
Aërodynamici zorgen er voor dat de raketten stabiel vliegen.
Motorspecialisten ontwikkelen de stuwstoffen en raketmotoren.
En tenslotte hebben we projectleiders die de projecten trekken en organisatoren die de lanceercampagnes vlekkeloos laten verlopen.
Nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld om een eigen raket te bouwen en te lanceren, waarbij zij begeleiding en ondersteuning krijgen van meer ervaren leden. Daarnaast bestaat voor de nieuwe leden de mogelijkheid om zich bij bestaande projecten aan te sluiten. De ervaring leert dat nieuwe leden binnen een jaar hun draai hebben gevonden en meewerken aan een van de projecten of zelfs een eigen project hebben opgestart.


Donaties: Het bouwen en lanceren van raketten kost veel geld. Voor één lancering van een raket zijn we meer dan € 500,- kwijt aan materiaalkosten. Wanneer u sympathie voelt voor de vereniging of haar doelstelling kunt u dit tot uitdrukking brengen door een donatie te doen op:

Gironummer 3000824 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Raketonderzoek in Utrecht.

Uw donaties zullen worden besteed aan een van onze projecten. Wanneer u uw naam en adres op de overmaking vermeld, zult u geïnformeerd worden wat er met uw donatie is gebeurd.Waar gaat
het geld
naar toe?
Het is het verenigingsbeleid de lopende kosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat alle contributies en gelden gaan naar het bekostigen van de infrastructuur voor het lanceren van raketten. Deze infrastructuur kan door leden kosteloos worden gebruikt en omvat onder meer:
  • een 7,5 meter hoge lanceerrail;
  • professionele fuse-heads, waarmee raketmotoren kunnen worden ontstoken;
  • het lanceercamerasysteem waarmee automatisch foto's van gelanceerde raketten worden genomen;
  • een statische testbank met toebehoren;
  • een ontsteeksysteem voor het ontsteken van raketmotoren;
  • een meteostation voor het meten van weercondities;
  • portofoons voor communicatie in het veld;
  • een EHBO-kit.

Daarnaast wordt elk lid om een projectbijdrage gevraagd. Deze projectbijdragen worden natuurlijk gebruikt om de projecten uit te voeren en met name besteed aan de aanschaf van materialen en onderdelen.Leden Het lidmaatschap geeft recht op volledige participatie in de projecten van NERO. U heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering en u kunt zelf projecten aandragen. Ook mag u kosteloos onze lanceerdagen bijwonen. Daarnaast ontvangt u het kwartaalblad NERO bulletin.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kost € 40,- per jaar. Voor scholieren en studenten geldt een afwijkend tarief. Voor hen kost het lidmaatschap € 20,- per kalenderjaar. Elk NERO-lid wordt geacht zich aan een van de projecten te verbinden. Afhankelijk van het soort project kan u om een additionele - maandelijks te betalen - projectbijdrage worden gevraagd. Onder de tab organisatie vindt u een overzicht van de bestaande projecten.

Download onze brochure.
Download een voorbeeld van ons NERO Bulletin. Het NERO Bulletin bevat research-artikelen, vluchtverslagen en beschrijvingen van raketonderdelen.


Begunstigers: Begunstigers betalen € 25,- per kalenderjaar. Zij ontvangen hiervoor het NERO Bulletin en worden voor de lanceerdagen uitgenodigd, die zij kosteloos kunnen bijwonen. Zij hebben echter geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.


Lid
verenigingen:
Naast natuurlijke personen, kunnen ook verenigingen lid worden van de NERO. Voor hen gelden andere regels en tarieven. Ook zij mogen kosteloos van de NERO infrastructuur gebruik maken. Verdere informatie op aanvraag.


Informatie:
phone.gif (1073 bytes)

Info nieuwe leden
Jeroen Brinkman
035 - 6943441

i-letter.gif (1063 bytes)

NERO
p/a Bachlaan 6
1411 JC Naarden

Download het informatiepakket waarmee het lidmaatschap of begunstigersschap kan worden aangevraagd. Dit pakket bevat onder meer een aanvraagformulier voor het lidmaatschap, de statuten en de verklaring van vrijwaring voor lanceringen.

266 KB
Download het NERO Veiligheidsstatuut versie 1.1


Top